Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 622 резултата)
 1. Упр 403/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Упр / Бр. предмета: 403/10 / Датум: 09.09.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Градског судије за прекрш ...

 2. Узп 189/10- инвалидска пензија

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 189/10 / Датум: 09.09.2010.

              Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Власте Јовановић, чланова већа, са саветником Радојком Маринковић, записничарем, решавајући о захтеву Б.Н. из Б., за преиспитивање судске од ...

 3. Узп 29/10- ванредна правна средства, накнада трошкова за становање

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 29/10 / Датум: 02.09.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Предрага Трифуновића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, записничарем, решавајући о захтеву Војне поште … Београд, за преиспитивање судске одлу ...

 4. Прзз 1/10- ванредна правна средства, захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 1/10 / Датум: 04.06.2010.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, одлучујући о захтеву за заштиту законитости ...

 5. Узп 15/10- враћање земљишта

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 15/10 / Датум: 27.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући о захтеву С.Б, адвоката из Т., за преиспитивање с ...

 6. Узп 25/10- захтев за преиспитивање, дозвољеност

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 25/10 / Датум: 27.05.2010.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником суда Радојком Маринковић, као записничарем, решавајући о захтеву Т.Н. из Б., З. коју заступа пуномоћник ...

 7. Ус 4/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 4/10 / Датум: 25.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Другог општинског ...

 8. Ус 5/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 5/10 / Датум: 25.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Пожар ...

 9. Ус 7/10- сукоб надлежности

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 7/10 / Датум: 25.05.2010.

  Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Мирјане Ивић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Пожар ...

 10. Уж 27/10- надлежност, решење школског одбора

  Управна материја / Уписници: Уж / Бр. предмета: 27/10 / Датум: 14.05.2010.

  У ИМЕ НАРОДА             Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Мирјане Ивић, Снежане Андрејевић, Власте Јовановић и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, решав ...

Pages