Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 130 резултата)
 1. Кзз 571/2023 члан 439 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 571/2023 / Датум: 28.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног суда Снежаном Меденицом, као записничарем, у кривичном предме ...

 2. Кзз 620/2023 438 ст. 1 тач. 10 и 453 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 620/2023 / Датум: 22.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Невенке Важић, Гордане Којић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у кривичном ...

 3. Кзз 654/2023 439 тачка 1 зкп у вези 194 кз; последица кр. дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 654/2023 / Датум: 22.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Невенке Важић, Гордане Којић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у кривичном ...

 4. Кзз 629/2023 чл. 439 тач. 1 зкп; чл. 438 ст. 1 тач. 9 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 629/2023 / Датум: 22.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Невенке Важић, Бате Цветковића и Татјане Вуковић, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у кривично ...

 5. Кзз 664/2023 чл. 438 ст. 2 тач. 1 зкп; чл. 439 тач. 1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 664/2023 / Датум: 22.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Невенке Важић, Гордане Којић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Машом Денић, записничарем, у кривичном предмету окривљеног Момчил ...

 6. Кзз 624/2023 чл. 439 т. 2 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 624/2023 / Датум: 21.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић, Бате Цветковића и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног суда Снежаном Лазин, као записничарем, у кривичном пр ...

 7. Кзз П 7/2023 усваја се ззз ВЈТ; укинута решења

  Кривична материја / Уписници: Кзз П / Бр. предмета: 7/2023 / Датум: 21.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Мирољуба Томића, Дубравке Дамјановић, Светлане Томић Јокић и Бате Цветковића, чланова већа, са саветником Машом Денић, записничарем, у привредно-казненом поступку про ...

 8. Кзз 626/2023 непостојање елемената дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 626/2023 / Датум: 20.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Биљане Синановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, записничарем, у кривичном предмету окривљено ...

 9. Кзз 627/2023 изузеће; обележја кривичног дела насилничко понашање

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 627/2023 / Датум: 20.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Биљане Синановић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, записничарем, у кривичном предмету окривљено ...

 10. Кзз 602/2023 439 тачка 1. у вези 194 став 1 кз; последица дела

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 602/2023 / Датум: 15.06.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Биљане Синановић, председника већа, Светлане Томић Јокић, Бојане Пауновић, Дубравке Дамјановић и Гордане Којић, чланова већа, са саветником Врховног суда Немањом Симићевићем, као записничарем, у крив ...

Pages