Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 788 резултата)
 1. Рев 418/2022 3.1.2.8.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 418/2022 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милорад Пањевић, адвокат из..., против туженог Друштва са огранич ...

 2. Р 247/2023 3.21

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 247/2023 / Датум: 04.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у извршном поступку извршног повериоца Вишег суда у Београду, Београд – Савски венац, кога заступа законски заступник Др ...

 3. Кзз 1000/2023 одбијен ззз; 441 ст. 4; 491 ст. 1 и 2 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1000/2023 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 4. Кзз 1010/2023 одбијен ззз; чл. 439 тач. 1 зкп у вези 194 и 112 тач. 30 кз

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 1010/2023 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном предмет ...

 5. Рев 13475/2023 3.1.2.4.2; ништави уговори

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 13475/2023 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа Гордана Михајловић, адвокат из..., против тужене ББ из..., коју зас ...

 6. Рев2 2506/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија;3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др.примања

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2506/2023 / Датум: 04.10.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновић, Владиславе Милићевић, Татјане Миљуш и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Милентије Галовић и Миљан Тошић, адвок ...

 7. Рев2 3557/2022 3.5.15.5.1; упозорење

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3557/2022 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Милош Стојадиновић, адвокат из..., против туженог АД „Железн ...

 8. Кзз ОК 15/2023 члан 453 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз ОК / Бр. предмета: 15/2023 / Датум: 04.10.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Дубравке Дамјановић, председника већа, Гордане Којић, Александра Степановића, Бате Цветковића и Бојане Пауновић, чланова већа, са саветником Врховног суда Снежаном Меденицом као записничарем, у криви ...

 9. Рев 21457/2023 3.1.4.18.1; заштита од насиља у породици- мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 21457/2023 / Датум: 28.09.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Весне Мастиловић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Анкица Мишков, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник ...

 10. Рев 21130/2023 3.1.4.9; вршење родитељског права

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 21130/2023 / Датум: 28.09.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиље- противтужене АА из..., чији је пуномоћник Митар Крстић, адвокат у..., против туженог-противтужиоца ББ ...

Pages