Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 7528 резултата)
 1. Кзз 300/2023 438. ст. 2 т.1 зкп

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 300/2023 / Датум: 29.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничарем ...

 2. Кзз 306/2023 чл. 438 ст. 1 тач 7

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 306/2023 / Датум: 29.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кривичном пред ...

 3. Кзз Пр 12/2023 2.5.7.1

  Кривична материја / Уписници: Кзз Пр / Бр. предмета: 12/2023 / Датум: 29.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у прекршајном пр ...

 4. Кзз 152/2023 2.4.1.8.1; незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 152/2023 / Датум: 29.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом, као записни ...

 5. Кзз 248/2023 2.1.2.1.12

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 248/2023 / Датум: 29.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Милене Рашић, Дубравке Дамјановић, Гордане Којић и Светлане Томић Јокић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Весном Зарић, као записничарем ...

 6. Кзз 277/2023 погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 277/2023 / Датум: 28.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Ирином Ристић, као записничарем, у кривичном предмету ок ...

 7. Кзз 294/2023 непостојање ел. дела; незаконити докази

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 294/2023 / Датум: 28.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предме ...

 8. Кзз 268/2023 непостојање елемената кр. дела; погрешна примена закона

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 268/2023 / Датум: 28.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Весном Веселиновић, као записничарем, у кривичном предме ...

 9. Кзз 301/2023 незаконит доказ

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 301/2023 / Датум: 28.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Бојане Пауновић, Милене Рашић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Маријом Рибарић, записничарем, у кривичном предмету окри ...

 10. Кзз 285/2023 повреда закона; чл. 439 тач. 2 зкп; одбија се као неоснован захтев

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 285/2023 / Датум: 28.03.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Мирољуба Томића, Татјане Вуковић, Милене Рашић и Дубравке Дамјановић, чланова већа, са саветником Звезданом Говедарица Царић, као записничарем, у кривично ...

Pages