Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 621 резултата)
 1. Прзп 2/2020 2.5.29; ванредни правни лекови

  Управна материја / Уписници: Прзп / Бр. предмета: 2/2020 / Датум: 05.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву окривљеног АА из..., за ванред ...

 2. Прзз 8/2020 2.5.29.1; захтев за заштиту законитости

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 8/2020 / Датум: 05.11.2020.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући по захтеву ...

 3. Прзз 9/2020 2.5.3 одговорност за прекршај

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 9/2020 / Датум: 05.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 4. Прзз 11/2020 достављање писмена; 2.5.8.2 право на одбрану; 2.5.7.1 застарелост предмета и вођење прекршајног поступка

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 05.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 5. Прзз 6/2020 2.5.9 органи надлежни за вођење покренутог поступка; 4.3 прекршајни поступак, остали прекршаји

  Управна материја / Уписници: Прзз / Бр. предмета: 6/2020 / Датум: 02.11.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула, Биљане Синановић, Јасмине Васовић и Драгана Аћимовића, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујућ ...

 6. Узп 213/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.2.1.2 враћање експоприсане имовине физичким лицима

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 213/2020 / Датум: 23.10.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бранислава Босиљковића, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву АА из..., ББ из.. ...

 7. Узп 193/2020 4.1.1.12.7; оглашавање решења ништавим; 4.2.2; просвета

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 193/2020 / Датум: 15.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Бисерке Живановић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Министарства просвете, ...

 8. Узп 167/2020 4.1.2.7.1 захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.2.5 пресуде

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 167/2020 / Датум: 04.09.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Бранислава Босиљковића и Слађане Накић Момировић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, одлучујући о захтеву Градског ...

 9. Узп 141/2020 4.1.2.7.1;захтев за преиспитивање судске одлуке; 4.1.1.12.1; понављање поступка

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 141/2020 / Датум: 06.08.2020.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Слађане Накић Момировић и Бранке Дражић, чланова већа, са саветником Љиљаном Петровић, као записничарем, одлучујући о захтеву Агенције за рести ...

 10. Ур 11/2020 4.1.2.7.1; захтев за преиспитивање судске одлуке; 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Управна материја / Уписници: Ур / Бр. предмета: 11/2020 / Датум: 20.07.2020.

    Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Катарине Манојловић Андрић, председника већа, Гордане Џакула и Зоране Делибашић, чланова већа, са саветником Драгицом Вранић, као записничарем, решавајући о захтеву AA из...,... број.., за преиспитива ...

Pages