Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 323 резултата)
 1. Рев2 4445/2022 3.7; забрана злостављања на раду (мобинг)

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4445/2022 / Датум: 22.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Бранке Дражић, чланова већа, у парници тужилаца АА из..., ББ из..., ВВ из..., ГГ из..., ДД из..., ЂЂ из..., ЕЕ из... и ЖЖ из..., чији је заједнички пуном ...

 2. Рев1 32/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 32/2023 / Датум: 22.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Бранислава Босиљковића, Бранке Дражић и Марине Милановић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Верослав Гарић, ад ...

 3. Рев 17592/2023 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 17592/2023 / Датум: 10.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужилаца мал. АА и мал. ББ, које заступа законска заступница – мајка ВВ, сви из... чији је пуномоћник Биљана К ...

 4. Рев 18400/2023 измена одлуке о издржавању

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 18400/2023 / Датум: 10.08.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весна Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Добриле Страјина, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Лазар Бегенишић, адвокат из..., против туженог мал. ББ из..., чији је зак ...

 5. Рев1 29/2023 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев1 / Бр. предмета: 29/2023 / Датум: 10.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића, Добриле Страјина, Надежде Видић и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници тужиоца АА и..., чији је пуномоћник Ненад Зечевић, адвокат из..., против тужено ...

 6. Р1 349/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 349/2023 / Датум: 03.08.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Надежде Видић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца Привредно друштво „Енергетика“ ДОО Београд – Палилула, чији је пуномоћник АА из..., против туженог ББ из..., ради ...

 7. Р1 360/2023 3.20.1

  Грађанска материја / Уписници: Р1 / Бр. предмета: 360/2023 / Датум: 26.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца „ДНН Капитал градња“ д.о.о...., чији је пуномоћник Тања Савић, адвокат из..., против туженог АА из..., чији је пу ...

 8. Рев 3062/2023 3.1.4.17.1; имовински односи супружника

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3062/2023 / Датум: 26.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: др Илије Зиндовића, председника већа, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиoца АА из..., Република..., чији је пуномоћник Слободан Алексић, адвокат из..., против тужених ББ из..., чији је пуно ...

 9. Рев 16952/2023 3.1.4.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 16952/2023 / Датум: 20.07.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиoца АА из..., против тужене ББ из..., чији је пуномоћник Владета Станковић, адвокат из..., ради измене о ...

 10. Рев2 2303/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2303/2023 / Датум: 20.07.2023.

  Врховни суд, у већу састављеном од судија: Марине Милановић, председника већа, Бранке Дражић, Драгане Бољевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Никола Мирковић, адвокат из..., против тужене Основне ш ...

Pages