Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 3278 резултата)
 1. Рев 2557/2019 3.19.1.25.1.4. посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2557/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Предрага Трифуновића, председника већа, Звездане Лутовац, Јелене Боровац, Бранка Станића и др Драгише Б. Слијепчевића, чланова већа, у парници тужиоца АА, против тужених ББ из... и ВВ из.., чији је заје ...

 2. Рев 2817/2019 3.1.4.18.1 заштита од насиља у породици-мере заштите

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2817/2019 / Датум: 29.08.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у парници тужиоца Основног јавног тужилаштва у Горњем Милановцу, против туженог АА из..., кога заступа ...

 3. Рев2 764/2018 3.19.1.25.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 764/2018 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина, Марине Милановић, Биљане Драгојевић и Јелице Бојанић Керкез, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Мирослав Мирковић, а ...

 4. Рев2 2083/2018 3.5.15. престанак радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2083/2018 / Датум: 29.08.2019.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиље АА из..., чији су пуномоћници Мирослав Рајковић и Јованка Рајковић, адвокати из ...

 5. Рев2 1900/2019 3.1.2.14.1 испуњење обавеза

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1900/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића, Божидара Вујичића, Јасминке Станојевић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у правноj ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Владимир Миланов ...

 6. Рев2 2188/2019 3.5.4. измена уговора о раду

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2188/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Жељко Ђорђевић, адвокат из..., против тужене ББ из..., ради п ...

 7. Р 6345/2019 3.2.1. делегација надлежности

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6345/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, Божидара Вујичића и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Драгомир Мрдаљ, адвокат из..., против тужене Републике Србије ...

 8. Рев2 2072/2019 3.1.2.14.1 испуњење обавеза

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2072/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића, Божидара Вујичића, Јасминке Станојевић и Браниславе Апостоловић, чланова већа, у правноj ствари тужилаца АА из... и ББ из..., чији је пуномоћник Влад ...

 9. Р 6346/2019 3.19.1.2 надлежност суда

  Грађанска материја / Уписници: Р / Бр. предмета: 6346/2019 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Поповић, председника већа, др Илије Зиндовића и Божидара Вујичића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., кога заступа Маријан Божиловић, адвокат из..., против тужене Републике Србије, П ...

 10. Рев2 2621/2018 3.19.1.25.1.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2621/2018 / Датум: 29.08.2019.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Слађане Накић Момировић, председника већа, Добриле Страјина и Марине Милановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јулијана Степанић Павловић, адвокат из..., против тужен ...

Pages