Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 19625 резултата)
 1. Прев 1778/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.1.2.10; стицање без основа

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 1778/2022 / Датум: 20.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш, Татјане Матковић Стефановић, Јасмине Стаменковић и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиоца- противтуженог ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО ...

 2. Рев2 2/2023 3.5.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2/2023 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Гордане Комненић, председника већа, Марије Терзић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Марија Китаровић, адвокат из..., против тужене Републик ...

 3. Рев 4909/2022 1.6.6.9

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4909/2022 / Датум: 20.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Драгане Маринковић, председника већа, Марине Милановић, Зорице Булајић, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиље АА из..., коју заступа пуномоћник Младен Грбић, адвокат из..., ...

 4. Рев2 4593/2022 3.5.15.4.2; повреда радне обавезе

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 4593/2022 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, члановa већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Татјана Зафировић, адвокат из..., против тужене „Комерцијалн ...

 5. Рев 9080/2023 3.1.4.4.3; развод брака

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 9080/2023 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиље-противтужене АА из..., чији је пуномоћник Драган Здравковић, адвокат из..., против тужено ...

 6. Прев 1786/2022 3.1.2.8.2; накнада штете

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 1786/2022 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Миљуш и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца ДИЈАМАНТ ДОО за производњу уља, масти и маргарина, Зрењанин, чије је ...

 7. Рев 6238/2021 3.1.2.19; 3.1.2.20

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6238/2021 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Иване Рађеновићи Владиславе Милићевић, чланова већа, у парници тужилаца–противтужених АА и ББ, обоје из..., чији је заједнички пуномоћник Предраг Загорчи ...

 8. Rev2 3119/2022 3.5.7; преображај радног односа

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3119/2022 / Датум: 20.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Зорана Хаџића и Мирјане Андријашевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Јасмина Михаиловић, адвокат из..., против туженог Холдинг к ...

 9. Рев 1781/2021 3.1.2.8.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1781/2021 / Датум: 19.04.2023.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић и Радославе Мађаров, чланова већа, у парници тужиоца Компанија „ДДОР Нови Сад“ адо Нови Сад, чији је пуномоћник Небојша Марушић, адв ...

 10. Рев2 847/2023 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 847/2023 / Датум: 19.04.2023.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јелице Бојанић Керкез, председника већа, Весне Станковић, Радославе Мађаров, Марине Милановић и Зорице Булајић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Никола Мирковић, адвокат из.. ...

Pages