Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 13887 резултата)
 1. Рев2 1568/2021 3.6.2; дискриминаторско понашање

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 1568/2021 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић и др Илије Зиндовића, чланова већа, у правној ствари тужиоца АА из..., Општина..., кога заступа пуномоћник Виолета Тасић, а ...

 2. Рев 1409/2020 3.12.11; 3.12.13

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1409/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Слађане Накић Момировић, председника већа, Марине Милановић и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., Република..., кога заступа Маја Мудринић, адвокат из..., против туже ...

 3. Рев 1888/2022 3.1.3.5.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1888/2022 / Датум: 31.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Гордана Стевановић адвокат из... ...

 4. Рев2 3375/2021 3.5.9; зарада, минимална зарада, минимална цена рада, накнада зараде и др. примања; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 3375/2021 / Датум: 31.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Гордане Џакула и Драгане Бољевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зорана Ненковић адвокат из..., пр ...

 5. Рев2 850/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 850/2022 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: др Драгише Б. Слијепчевића, председника већа, Јасмине Стаменковић, др Илије Зиндовића, Бранка Станића и Татјане Матковић Стефановић, чланова већа, у правној ствари тужиоца – противтуженог А ...

 6. Рев2 2252/2020 3.5.15.4.3

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 2252/2020 / Датум: 31.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић и Данијеле Николић, чланова већа, у парници из радног односа тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Зоран Поповић адвокат из..., против ...

 7. Рев 2861/2022 3.1.4.16.4; издржавање детета

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 2861/2022 / Датум: 30.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Дејан Булатовић, адвокат из..., против туженог ББ из ...

 8. Рев 4178/2020 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4178/2020 / Датум: 30.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Никола Арнаут, адвокат из..., против туженог МПП „Јед ...

 9. Рев 4144/2020 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 4144/2020 / Датум: 30.03.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић, Бисерке Живановић, Јелице Бојанић Керкез и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Ненад Ћосић, адвокат и ...

 10. Рев 3093/2020 3.1.2.8.3; 3.1.2.8.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3093/2020 / Датум: 30.03.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Живадин Богдановић, адвокат из..., против тужене Реп ...

Pages