Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 14009 резултата)
 1. Рев 3983/2021 3.1.2.4.2; 3.1.2.3.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3983/2021 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Весне Субић, председника већа, Јелице Бојанић Керкез и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., правног следбеника сада пок. ББ, бив. из..., кога заступа пуномоћник Лидија Ђ ...

 2. Рев 6040/2021 3.1.2.22; 3.19.1.25.1.4

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 6040/2021 / Датум: 14.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Драгане Бољевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Урош Цветојевић адвокат ...

 3. Прев 812/2021 3.11.1.1; повреда жига

  Грађанска материја / Уписници: Прев / Бр. предмета: 812/2021 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранка Станића, председника већа, Татјане Матковић Стефановић и Јасмине Стаменковић, чланова већа, у парници по тужби тужиоца „АЛБО“ ДОО предузеће за производњу, трговину и услуге из Београ ...

 4. Рев 1547/2022 1.6.6.9; накнада

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1547/2022 / Датум: 14.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бранислава Босиљковића, председника већа, Бранке Дражић, Данијеле Николић, Драгане Бољевић и Слађане Накић Момировић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији су пуномоћници Славица Гл ...

 5. Рев 3740/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3740/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужилаца АА и ББ, обоје из..., чији је пуномоћник Маријана Тонић, адвокат из..., против туженог ВВ из.. ...

 6. Рев 3067/2022 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3067/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Станиша Стаменковић, адвокат из..., ...

 7. Рев 3189/2022 затезна камата; 3.19.1.25.1.4; посебна ревизија; 3.1.2.13.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3189/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић, Драгане Миросављевић, Весне Субић и Зорана Хаџића, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији су пуномоћници Снежана Санковић Цонић ...

 8. Рев 3690/2022 3.19.1.25.1.3; дозвољеност ревизије

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3690/2022 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Бисерке Живановић и Споменке Зарић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Срђан Ивковић, адвокат из..., против тужене ББ из..., чији је пуно ...

 9. Рев 3603/2022 3.1.4.18

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 3603/2022 / Датум: 13.04.2022.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Јасминке Станојевић, председника већа, Споменке Зарић и Бисерке Живановић, чланова већа, у парници тужиље АА из..., чији је пуномоћник Гордана Илић, адвокат из..., против туженог ББ из..., ...

 10. Рев 7487/2021 3.1.2.5.2

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 7487/2021 / Датум: 13.04.2022.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судијa: Добриле Страјина, председника већа, Гордане Комненић и Драгане Миросављевић, чланова већа, у парници тужиоца АА из..., чији је пуномоћник Предраг Басарић, адвокат из..., против туженог ББ из..., чији је ...

Pages