Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 730 резултата)
 1. Рж1 гп 21/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 21/2022 / Датум: 30.08.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници др. Марија Јоксовић и Ђилас Драгана, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апе ...

 2. Рж1 гп 25/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 25/2022 / Датум: 30.08.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници др. Марија Јоксовић и Ђилас Драгана, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апе ...

 3. Рж1 гп 37/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 37/2022 / Датум: 30.08.2022.

  Врховни касациони суд, и то судија Татјана Матковић Стефановић, председник већа, у предмету предлагача АА из..., чији су пуномоћници др Марија Јоксовић и Ђилас Драгана, адвокати из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Привредног апел ...

 4. Рж1 гп 23/2022 1.6.6.7

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 23/2022 / Датум: 29.08.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул...., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул...., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предлагача изјављ ...

 5. Рж1 гп 12/2022 1.6.6.7. правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 12/2022 / Датум: 29.08.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 6. Рж1 гп 34/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 34/2022 / Датум: 29.08.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 7. Рж1 гп 45/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 45/2022 / Датум: 29.08.2022.

  Врховни касациони суд, председник суда Јасмина Васовић, у предмету предлагача АА из..., ул.... бр..., чији су пуномоћници Марија Јоксовић и Драгана Ђилас, адвокати из..., ул.... бр..., ради заштите права на суђење у разумном року, одлучујући о жалби предл ...

 8. Рж1 у 102/2022 1.6.6.4. дужина трајања поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 102/2022 / Датум: 10.08.2022.

  Врховни касациони суд, судија Катарина Манојловић Андрић, у предмету предлагача АА из..., улица... број.., одлучујући о жалби предлагача изјављеној против решења Управног суда Р4 у 153/22 од 12.07.2022. године, у предмету заштите права на суђење у разумно ...

 9. Рж1 гп 4/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 4/2022 / Датум: 28.07.2022.

  Врховни касациони суд, судија: Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача Делта Аграр ДОО Београд, Нови Београд, са седиштем у Београду- Нови Београд, чији је пуномоћник Драгомир Вулетић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача због недоношењ ...

 10. Рж1 гп 5/2022 1.6.6.7; правни лекови за убрзање поступка

  Заштита права на суђење у разумном року / Уписници: Рж1к, Рж1кп, Рж1г, Рж1р, Рж1гп, Рж1у, Рж1уп / Бр. предмета: 5/2022 / Датум: 28.07.2022.

  Врховни касациони суд, судија: Татјана Матковић Стефановић, у предмету предлагача Делта Аграр ДОО Београд, чији је пуномоћник Драгомир Вулетић, адвокат из..., одлучујући о жалби предлагача изјављеној на решење Привредног апелационог суда Р4 Ст 1/22 од 20. ...

Pages