Апелациони суд у Београду

Адреса: 

Београд, Немањина бр. 9

Телефон: 

011/363-5041

Факс: 

011/363-5045

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

1 124 503

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.