Apelacioni sud u Beogradu

Adresa: 

Beograd, Nemanjina br. 9

Telefon: 

011/363-5041

Faks: 

011/363-5045

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

1 124 503

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.