Други основни суд у Београду

Адреса: 

Београд, Савска 17а

Телефон: 

011/360-1422

Факс: 

011/665-9295

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs