Конференција врховних судова држава чланица Европске уније и држава кандидата за ЕУ

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествује на Kонференцији врховних судова држава чланица Европске уније и држава кандидата за ЕУ, која се одржава од 19. до 22. септембра 2016. године на Цетињу у Црној Гори.

Тема конференције је „Улога Врховних судова у креирању судске праксе-хармонизација, изградња поверења јавности у правосуђе, сарадња са медијима и упознавање јавности са радом судова“.