Конференција „Закон о заштити узбуњивача-годину дана примене“

Заменик председника Врховног касационог суда судија Снежана Андрејевић, учествовала је на конференцији „Закон о заштити узбуњивача – годину дана примене“, која је одржана 21. септембра 2016. године у Београду.

На конференцији су представљени досадашњи резултати примене Закона о заштити узбуњивача. Заменик председника Врховног касационог суда, говорила је о имплементацији Закона о заштити узбуњивача и о судској заштити узбуњивача, са посебним освртом на одређивање привремених мера обезбеђења ради заштите узбуњивача.

Конференцију је организовало Министарство правде, у сарадњи са УСАИД Пројектом за реформу правосуђа и одговорну власт (ЈРГА).