Konferencija „Zakon o zaštiti uzbunjivača-godinu dana primene“

Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda sudija Snežana Andrejević, učestvovala je na konferenciji „Zakon o zaštiti uzbunjivača – godinu dana primene“, koja je održana 21. septembra 2016. godine u Beogradu.

Na konferenciji su predstavljeni dosadašnji rezultati primene Zakona o zaštiti uzbunjivača. Zamenik predsednika Vrhovnog kasacionog suda, govorila je o implementaciji Zakona o zaštiti uzbunjivača i o sudskoj zaštiti uzbunjivača, sa posebnim osvrtom na određivanje privremenih mera obezbeđenja radi zaštite uzbunjivača.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo pravde, u saradnji sa USAID Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA).