Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ - најава

Конференција „Примена Европске конвенције за заштиту људских права - искуства и изазови судова Централне и Југоисточне Европе“ биће одржана 15. и 16. септембра 2022. године у Београду.

Конференцију организује Врховни касациони суд уз подршку пројекта „Јачање ефикасних правних средстава за спречавање кршења људских права у Србији“, који се спроводи у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе.

Конференција ће окупити судије Европског суда за људска права и судије уставних и врховних судова Централне и Југоисточне Европе.