Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

На свечаној Општој седници, одржаној у Врховном касационом суду 8. новембра 2018. године, ступиле су на функцију судије Врховног касационог суда Јелица Бојанић Керкез, Јасмина Васовић и Александар Степановић.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судија Јелица Бојанић Керкез обављала је функцију судије Апелационог суда у Новом Саду, судија Јасмина Васовић обављалa je функцију судијe Апелационог суда у Београду а судија Александар Степановић обављао je као судија Апелационог суда у Београду, функцију председника Вишег суда у Београду.