Нове судије Врховног касационог суда ступиле на функцију

Судије Врховног касационог суда Мирјана Андријашевић, Татјана Вуковић, Владислава Милићевић, Бојана Пауновић и Весна Станковић ступиле су на функцију на свечаној Општој седници, која је одржана 14. јула 2022. године у Врховном касационом суду.

До избора на функцију судије Врховног касационог суда, судија Мирјана Андријашевић обављала је функцију судије Апелационог суда у Новом Саду, судије Татјана Вуковић, Владислава Милићевић, Бојана Пауновић и Весна Станковић обављале су функцију судије Апелационог суда у Београду.

Високи савет судства на седници одржаној 30. јуна 2022. године, донео је Одлуку о избору судија у Врховни касациони суд.