Обавештење

Извршни организатор Годишњег саветовања судија Србије за 2014. годину, које ће се одржати у Врњачкој Бањи од 05. до 07. октобра 2014. године, је агенција Мондорама д.о.о, из Ниша. Пријава учесника Саветовања и резервација смештаја вршиће се преко извршног организатора.

Врховни касациони суд, организатор традиционалног годишњег саветовања судија је у поступку јавне набавке бр. 5 за 2014. годину изабрао за извршног организатора Годишњег саветовања судија Србије за 2014. годину, агенцију Мондорамa д.о.о, Душанов базар, локал бр. 216, из Ниша.

Извршни организатор ће, уз сагласност и по налогу организатора, остварити контакт са свим судовима у вези пријаве и резервације смештаја учесника Саветовања.

У раду Саветовања учестваће велики број судија српског правосуђа, према укупном броју судија у суду и резултатима рада, у складу са одлуком председника Врховног касационог суда.

Теме Саветовања су:

  • Правосуђе данас
  • Закони и њихова примена и
  • Актуелна спорна питања у судској пракси.

Детаљније информације у вези програма рада Саветовања биће објављене на интернет презентацији Врховног касационог суда, као и на следећој интернет адреси: http://www.sudijskidani2014.org