Obaveštenje

Izvršni organizator Godišnjeg savetovanja sudija Srbije za 2014. godinu, koje će se održati u Vrnjačkoj Banji od 05. do 07. oktobra 2014. godine, je agencija Mondorama d.o.o, iz Niša. Prijava učesnika Savetovanja i rezervacija smeštaja vršiće se preko izvršnog organizatora.

Vrhovni kasacioni sud, organizator tradicionalnog godišnjeg savetovanja sudija je u postupku javne nabavke br. 5 za 2014. godinu izabrao za izvršnog organizatora Godišnjeg savetovanja sudija Srbije za 2014. godinu, agenciju Mondorama d.o.o, Dušanov bazar, lokal br. 216, iz Niša.

Izvršni organizator će, uz saglasnost i po nalogu organizatora, ostvariti kontakt sa svim sudovima u vezi prijave i rezervacije smeštaja učesnika Savetovanja.

U radu Savetovanja učestvaće veliki broj sudija srpskog pravosuđa, prema ukupnom broju sudija u sudu i rezultatima rada, u skladu sa odlukom predsednika Vrhovnog kasacionog suda.

Teme Savetovanja su:

  • Pravosuđe danas
  • Zakoni i njihova primena i
  • Aktuelna sporna pitanja u sudskoj praksi.

Detaljnije informacije u vezi programa rada Savetovanja biće objavljene na internet prezentaciji Vrhovnog kasacionog suda, kao i na sledećoj internet adresi: http://www.sudijskidani2014.org