Основни суд у Бачкој Паланци

Адреса: 

Бачка Паланка, Краља Петра I 18

Телефон: 

021/754-299, 021/6042-815

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

69 511

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.