Основни суд у Косовској Митровици

Адреса: 

Косовска Митровица, Босанска 7

Телефон: 

028/424-828, 497-228, 425-520

Факс: 

028/497-228

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.