Основни суд у Новом Саду

Адреса: 

Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3

Телефон: 

021/4876-360, 4876-390

Факс: 

021/451-071

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

442 913

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.