Основни суд у Пожаревцу

Адреса: 

Пожаревац , Трг Стевана Максимовића бр. 1

Телефон: 

012/544-090, 544-091

Факс: 

012/544-086

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

95 792

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.