Посета Првом основном суду у Београду

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника Снежана Андрејевић, посетили су 10. јануара 2017. године,  Први основни суд у Београду.

Председник Првог основног суда у Београду Наталија Бобот, упознала је председника Врховног касационог суда са резултатима рада Првог основног суда у Београду у 2016. години.

Према незваничном Извештају о раду за 2016. годину у Првом основном суду у Београду, решено је око 520.000 старих предмета.