Посета Савету Европе и Европском суду за људска права

Судијски помоћници Врховног касационог суда, апелационих судова и Управног суда, бораве од 7. до 8. јула 2015. године, у студијској посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру.

Посета је предвиђена у оквиру пројекта Савета Европе “Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о људским правима”, који финансира Краљевина Норвешка, у организацији Савета Европе – Генерални Директорат за људска права и владавину права, Директорат за људска права и Одсек за имплементацију људских права на национланом нивоу.