Први основни суд у Београду

Адреса: 

Београд, Савска 17а

Телефон: 

011/360-1400

Факс: 

011/665-9167

Е-пошта: 

Надлежност: 

Општи

Популација: 

460 791

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.