Prvi osnovni sud u Beogradu

Adresa: 

Beograd, Savska 17a

Telefon: 

011/360-1400

Faks: 

011/665-9167

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

460 791

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.