Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, судија Драгомир Милојевић, у званичној посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, судија Драгомир Милојевић, боравио је од 19. до 22. маја 2015. године у званичној посети Савету Европе и Европском суду за људска права у Стразбуру, која је реализована у оквиру пројекта Савета Европе „Подршка судству у Србији у примени Европске конвенције о заштити људских права и слобода“.

Током посете, председник Драгомир Милојевић састао се са предсeдником Европског суда за људска права, судијом Дином Шпилманом (Dean Speilmann). Састанку су присуствовали Бранко Лубарда, судија Европског суда за људска права за Србију и Ерик Фриберг (Erik Fribergh), секретар Суда. На састанку, председник Милојевић упознао је присутне са стањем у српском правосуђу, реформским корацима који се предузимају у циљу унапређења владавине права и приступа правди, а све у оквиру испуњавања обавеза из Поглавља 23, Националне стратегије за реформу правосуђа за период од 2013-2018 и пратећег Акционог плана. Посебну пажњу председник Милојевић је посветио примени Европске конвенције о људским правима на националном нивоу и извршавању пресуда тог Суда.

У оквиру посете Стразбуру, председник Драгомир Милојевић састао се и са господином Филипом Боаја (Philippe Boillat), генералним директором Директората Савета Европе за људска права и владавину права, којом приликом га је председник упознао са нашом правном традицијом, садашњим судским системом и проблемима са којима се судови и судије суочавају у свакодневном раду, као и са правцима кретања српског правосуђа у процесу придруживања Европској унији.