Представљање Извештаја СЕПЕЖ-a „Европски правосудни системи–ефикасност и квалитет правде - издање за 2018. годину“

Извештај Европске комисије за ефикасност правосуђа (СЕПЕЖ) „Европски правосудни системи – ефикасност и квалитет правде - издање за 2018. годину“, представљен је 18. априла 2019. године у Београду.

Говорећи у уводном делу представљања Извештаја, в.ф. председника Врховног касационог суда Драгомир Милојевић је истакао да подаци и препоруке СЕПЕЖ-а за Врховни касациони суд представљају важан извор информација и показатељ квалитета рада судова и положаја правосуђа на европском путу.

В.ф. председника Врховног касационог суда је подсетио да је Врховни касациони суд,  у циљу унапређења извештавања о раду судова у Србији, 2016. године кроз своје извештаје усвојио СЕПЕЖ-ове индикаторе као што су савладавање прилива и трајање поступка у данима.

Председник Милојевић је указао на значај унапређења извештавања о раду судова, примену информационо-комуникационих технологија у судском систему и доступност информација и судске праксе.

„Заједнички циљ свих нас је да грађани остварују право на правично суђење у разумном року“, закључио је в.ф. председника Врховног касационог суда.

Представљање Извештаја организовало је Министарство правде у сарадњи са Канцеларијом Савета Европе у Београду, уз подршку ИПА 2015 пројекта „ЕУ за Правду“.