Презентације извештаја о раду апелационих судова за 2017. годину

Презентације извештаја о раду апелационог суда, виших и основних судова са подручја апелације за 2017. годину, одржане су 22. априла у Апелационом суду у Крагујевцу, 8. маја у Апелационом суду у Нишу, 18. маја у Апелационом суду у Новом Саду и 1. јуна 2018. године у Апелационом суду у Београду.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић присуствовао је презентацијама извештаја о раду апелациониох судова.

Извештаји о раду судова сачињени су према смерницама и методологији коју је развио Врховни касациони суд.

Презентације извештаја о раду апелационих судова одржане се уз подршку Пројекта владавине права Америчке агенције за међународни развој (USAID).

Врховни касациони суд представио је Извештај о раду судова опште и посебне надлежности за 2017. годину, 7. и 16. марта 2018. године у Београду.