Прекршајни суд у Кикинди

Адреса: 

Кикинда, Светозара Милетића бр. 1

Телефон: 

0230/421-015

Факс: 

0230/426-231

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

80 783

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.