Прекршајни суд у Обреновцу

Адреса: 

Обреновац, Aлександра Аце Симовића бр. 9а

Телефон: 

011/8721-100, 011/8727-080

Факс: 

011/8721-100

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

460 791

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.