Прекршајни суд у Панчеву

Адреса: 

Панчево, Браће Јовановић бр. 20

Телефон: 

013/343-566, 013/342-360, 013/352-073

Факс: 

013/343-566, 013/342-360, 013/352-073

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

211 491

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.