Прекршајни суд у Прокупљу

Адреса: 

Прокупље, 21. Српске дивизије бр. 1

Телефон: 

Телефон/факс: 027/324-215

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

74 328

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.