Прекршајни суд у Руми

Адреса: 

Рума, Железничка бр. 13

Телефон: 

Телефон/факс: 022/474-324

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

197 245

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.