Прекршајни суд у Смедереву

Адреса: 

Смедерево, Омладинска бр. 1

Телефон: 

026/227-134

Факс: 

026/647-115

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

198 184

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.