Привредни суд у Београду

Адреса: 

Београд, Масарикова 2

Телефон: 

011/2060-000, 2060-117

Факс: 

011/2060-094

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

460 791

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.