Привредни суд у Ваљеву

Адреса: 

Ваљево, Карађорђева 48

Телефон: 

014/222-170

Факс: 

014/235-649

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

471 979

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.