Привредни суд у Зрењанину

Адреса: 

Зрењанин, Кеј 2.октобра 1

Телефон: 

023/561-929

Факс: 

023/561-929

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

268 900

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.