Привредни суд у Краљеву

Адреса: 

Краљево, Цара Душана 41

Телефон: 

036/312-519, 312-509

Факс: 

036/312-519

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

565 813

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.