Privredni sud u Kraljevu

Adresa: 

Kraljevo, Cara Dušana 41

Telefon: 

036/312-519, 312-509

Faks: 

036/312-519

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

565 813

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.