Привредни суд у Лесковцу

Адреса: 

Лесковац, Благоја Николића 1

Телефон: 

016/243-537, 243-209

Факс: 

016/244-330

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

439 800

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.