Привредни суд у Нишу

Адреса: 

Ниш, Светосавка 7-а

Телефон: 

018/522-130, 523-209

Факс: 

018/523-458

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

556 281

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.