Привредни суд у Новом Саду

Адреса: 

Нови Сад, Сутјеска 3

Телефон: 

021/452-733

Факс: 

021/452-733

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

549 633

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.