Привредни суд у Сомбору

Адреса: 

Венац Живојина Мишића 23

Телефон: 

025/469-590, 25-796

Факс: 

025/25-822

Е-пошта: 

Надлежност: 

Посебни

Популација: 

245 783

За више информација погледајте списак судија на vss.sud.rs

*Подаци о броју становника по подручјима појединачних судова преузети су са последњег пописа становништва у републици Србији, од 2011. године.