Регионална конференција „Алтернативне кривичне санкције–регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења”

Регионална конференција „Алтернативне кривичне санкције-регионална кривична законодавства, искуства у примени и мере унапређења”, одржана је 8. јуна 2018. године у Београду у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић нагласио је значај унапређења кривичног законодавства и стварања бољих услова за примену алтернативних санкција.

Председник Врховног касационог суда је указао на потребу наставка реформи и унапређења кривичноправног система, увођења нових, развијања и примену постојећих алтернативних санкција, ширења сарадње судова и тужилаштава са органима надлежним за извршење алтернативних санкција, подизања свести о алтернативним санкцијама, бољег информисања јавности и укључивања друштвене заједнице.

„Алтернативне мере и санкције су перспектива и смер будућег развоја кривичног права уопште. Треба размишљати да ли реч „алтернатива“ заменити речју „примарне“ и у том духу формирати нови, савремени систем мера и санкција, у којем ће казна затвора имати секундарни статус“, закључио је председник Милојевић.

Конференција је окупила правне практичаре и професоре из Србије и земаља у окружењу.

На конференцији је представљена публикација Мисије ОЕБС-а у Србији „Алтернативне кривичне санкције”.