Саопштење са састанка са представницима USA амбасаде 18.06.2013.

Вршилац функције председника Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, примио је данас представнике Америчке амбасаде у Београду, коју су чинили, Главни правни саветник Министарства правде САД, Давид Луис и саветник за борбу против корупције Министарства правде САД, Аналу Тирол. Главна тема разговора били су постигнути резултати у досадашњој сарадњи и њено даље унапређење, као и будућа подршка и активности на пројектима који су у току.

В.ф. председника суда Драгомир Милојевић захвалио се на досадашњој сарадњи и подршци коју Амбасада Сједињених америчких држава пружа правосуђу Србије, радећи на пројектима који доприносе отвореном, ефикасном и транспарентном раду судова.

В.ф. председника суда је на састанку изнео своје виђење стања у судству, предочио приоритете Високог савета судства у наредном периоду и присутне кратко упознао са новом Националном стратегијом реформе правосуђа 2013-2018 и активностима које ће се предузимати у циљу имплементације Акционог плана.

Посебно је истакнута потреба да се даље настави са програмима обуке судија и тужилаца који се спроводе у Правосудној академији, у сарадњи са Канцеларијом сталног представника Министарства правде САД и Mисијом ОЕБС у Србији о примени новог Законика о кривичном поступку, као и са обуком будућих предавача о примени новог ЗКП-а. На састанку је договорено да је неопходно да радна група за израду Приручника за примену споразума о признању кривици настави са радом.