Састанак Радне групе за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета

Радна група за праћење примене Јединственог програма решавања старих предмета, одржала је састанак 1. и 2. априла 2016. године у Шапцу.

На састанку је представљена упоредна анализа резултата остварених у 2014. и 2015. години у вези са решавањем старих предмета и подизањем ефикасности рада судова, и анализирани су појединачни програми судова за решавање старих предмета за 2016. годину, са посебним освртом на предвиђене мере и технике.

Другог дана састанку су присуствовали представници Делегације ЕУ у Београду, Светске банке и Пројекта „Ефикасно правосуђе“, ради пружања подршке даљој имплементацији Јединственог програма решавања старих предмета, у циљу коначног смањења броја старих предмета у судовима у Републици Србији.