Састанак са председницима свих судова на територији Републике Србије

Врховни касациони суд уз подршку Канцеларије Савета Европе, организовао је 02. марта 2016. године у Београду, састанак председника Драгомира Милојевића и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова на територији Републике Србије.

У оквиру првог дела састанка, анализирани су извештаји о раду судова опште и посебне надлежности у 2015. години. Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, представио је Извештај о раду Врховног касационог суда и судова опште надлежности.

Говорећи о старим предметима, председник Милојевић је истакао неопходност хитног решавања старих предмета и поступањa по закључцима Радне групе за праћење примене Јединственог програма за решавање старих предмета.

 

 

 

 

 

 

 

 

Председници Управног суда, Привредног апелационог суда, Прекршајног апелационог суда, апелационих судова у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду представили су извштаје о раду својих и подручних судова.

Други део састанка био је посвећен примени новог Закона о заштити права на суђење у разумном року, о чему је говорила судија Љубица Милутиновић, председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда. Консултант Савета Европе Петер Павлин, говорио је о искуствима у примени Закона о заштити права на суђење у разумном року у Републици Словенији. Председници судова су извештавали о примљеним предметима од почетка примене новог Закона о заштити права на суђење у разумном року.

Састанак председника и судија Врховног касационог суда са председницима свих судова, поводом почетка примене Закона о заштити права на суђење у разумном року, одржан је и 22. децембра 2015. године у Београду.