Sastanak sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Kancelarije Saveta Evrope, organizovao je 02. marta 2016. godine u Beogradu, sastanak predsednika Dragomira Milojevića i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije.

U okviru prvog dela sastanka, analizirani su izveštaji o radu sudova opšte i posebne nadležnosti u 2015. godini. Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, predstavio je Izveštaj o radu Vrhovnog kasacionog suda i sudova opšte nadležnosti.

Govoreći o starim predmetima, predsednik Milojević je istakao neophodnost hitnog rešavanja starih predmeta i postupanja po zaključcima Radne grupe za praćenje primene Jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednici Upravnog suda, Privrednog apelacionog suda, Prekršajnog apelacionog suda, apelacionih sudova u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu predstavili su izvštaje o radu svojih i područnih sudova.

Drugi deo sastanka bio je posvećen primeni novog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, o čemu je govorila sudija Ljubica Milutinović, predsednik Odeljenja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku Vrhovnog kasacionog suda. Konsultant Saveta Evrope Peter Pavlin, govorio je o iskustvima u primeni Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u Republici Sloveniji. Predsednici sudova su izveštavali o primljenim predmetima od početka primene novog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova, povodom početka primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, održan je i 22. decembra 2015. godine u Beogradu.